Članstvo / membership

Če si ljubitelj/ica potapljanja in aktivnosti povezanih s potapljanjem in imaš rad/a prijetno družbo, potem si na pravem naslovu!

Vabimo te,  da se nam pridružiš in postaneš član Potapljaškega kluba VS DIVE TEAM!

Članstvo v klubu se deli na člane SIMPATIZERJE in VIP ČLANE. Član SIMPATIZER je lahko vsak, ki želi koristiti usluge kluba in se bo ravnal po pravnih aktih kluba. Članarine za SIMPATIZERJE ni, potrebno je le izpolniti pristopno izjavo, članstvo pa mora potrditi upravni odbor kluba. VIP ČLAN pa lahko postane vsak član SIMPATIZER, ki plača letno članarino, katero vsako leto določi uprava kluba. S tem član v klubu pridobi veliko ugodnosti v primerjavi s katerimi je vložek članarine minimalen. V kolikor VIP član naslednje leto ne plača članarine se mu status avtomatsko spremeni v člana SIMPATIZERJA.

 

Klubske ugodnosti za člane SIMPATIZERJE:

- Tedenska srečanja članov v prostorih kluba v Slovenski Bistrici (vsako sredo ob 20.00 uri),

- Dostop do aplikacije VS DIVE TEAM APP do določene stopnje za SIMPATIZERJE,

- Obveščanje o novicah, novostih, dogajanju na klubskih srečanjih,  preko emailov in/ali klubske aplikacije katero si enostavno naložite na vaš pametni telefon,

- Udeležba in sodelovanje pri klubskih aktivnostih,…

- Izposoja potapljaške opreme (cenik je objavljen v aplikaciji VS DIVE TEAM APP),

- Polnjenje potapljaških jeklenk (cenik je objavljen v aplikaciji VS DIVE TEAM APP),

- Pomoč in svetovanje pri vzdrževanju potapljaške opreme,

- 1 x letno brezplačen pregled in preizkus potapljaške opreme,

- Nakup klubskih oblačil VS DIVE TEAM (cenik je objavljen v aplikaciji VS DIVE TEAM APP) ,

 

Ugodnosti za VIP ČLANE:

- Tedenska srečanja članov v prostorih kluba v Slovenski Bistrici (vsako sredo ob 20.00 uri),

- Ugodnosti pri koriščenju uslug v naši potapljaški bazi na Hrvaškem, otok Pag – Novalja,

- Dostop do aplikacije VS DIVE TEAM APP do določene stopnje za VIP ČLAN-e,

- Obveščanje o novicah, novostih, dogajanju na klubskih srečanjih,  preko e-mailov in/ali klubske aplikacije katero si enostavno naložite na vaš pametni telefon,

- Prednost pri udeležbi in sodelovanje pri klubskih aktivnostih in pod cenovno ugodnejšimi pogoji,

- Min 20 % popust na potapljaške tečaje in ostala izobraževanja izvedena s strani kluba,

- Popust pri zavarovanju AQUA MED,

- Popust pri naročilu na revijo SCUBALife (ob pogoju prevzema le-te v klubskih prostorih),

- Popust pri izposoji potapljaške opreme (cenik je objavljen v aplikaciji VS DIVE TEAM APP),

- Popust pri polnjenju potapljaških jeklenk (cenik je objavljen v aplikaciji VS DIVE TEAM APP),

- Min. 20% popust pri nakupu potapljaške opreme v podjetju VINTER ŠPORT,

- Min. 20% popust na servis potapljaške opreme v podjetju VINTER ŠPORT,

- Pomoč in svetovanje pri vzdrževanju potapljaške opreme,

- 1 x letno brezplačen pregled in preizkus potapljaške opreme,

- Popust pri nakupu oblačil VS DIVE TEAMA (cenik je objavljen v aplikaciji VS DIVE TEAM APP),

- Ugodni popusti pri naših sponzorjih in donatorjih (objavljeni objavljen v aplikaciji VS DIVE TEAM APP),

- Druge ugodnosti, ki se sprotno dopolnjujejo…

 

Za dodatna vprašanja glede članstva smo vam na voljo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Smo te že prepričali? Če ja, se lahko včlaniš takoj – z klikom oz. povezavo preko naše aplikacije VS DIVE TEAM APP – NEW MEMBERSHIP.

Po izpolnitvi obrazca in potrditvi s strani kluba novemu članu dodelimo status SIMPATIZERJA. Po prejetem plačilu članarine pa status spremenimo v VIP ČLAN-a. Članarina se lahko poravna na transakcijski račun kluba. Višina in vrsta članarin ter podatki za plačilo so objavljeni v aplikaciji VS DIVE TEAM APP!


VS DIVE TEAM - ko potapljanje postane užitek…

Ako ste ljubitelj ronjenja i aktivnostih vezanih za ronjenje i volite ugodno društvo, onda ste na pravoj adresi!

Pozivamo Vas da nam se pridružite i postanete član ronilačkog kluba VS DIVE TEAM!

Članstvo u klubu je podijeljeno u članove SIMPATIZER-e in VIP ČLANOVE. Član SIMPATIZER može biti svatko tko želi koristiti usluge kluba i će slijediti pravne akte kluba. Članarina za SIMPATIZERE nema, treba je samo ispuniti obrazac za prijavu, a članstvo mora biti odobrena od uprave kluba. VIP MEMBER članovi možejo postati člani SIMPATIZERi koji plaćaju godišnju članarinu, koju određuje svake godine uprava kluba. S tim član kluba dobije mnogo prednosti u odnosu na koje je ulog članarine minimalan. Ukoliko VIP član sljedeće godine ne plati članarinu automatski se mu mijenja status u člana SIMPATIZERA.

 

Prednosti kluba za članove SIMPATIZERE:

- Tjedni sastanak članova u prostorijama kluba u Slovenskom Bistrici (svake srijede u 20.00 sati)

- Pristup aplikaciji VS DIVE TEAM APP do određenog stupnja SIMPATIZER,

- Informacije o novostima, događanja u klubu, na sastancima, putem e-pošte i / ili klubskoj  aplikaciji koju možete jednostavno preuzeti na svoj pametni telefon,

- Sudjelovanje u aktivnostima kluba ...

- Iznajmljivanje opreme za ronjenje (cjenik je dostupan u aplikaciji VS DIVE TEAM APP)

- Punjenje ronilačkih boca (cjenik je dostupan u aplikacji VS DIVE TEAM APP)

- Pomoć i savjeti za održavanje ronilačke opreme,

- 1 x besplatan godišnji pregled i ispitivanja ronilačke opreme,

- Kupnja klubske odjeće VS DIVE TEAM (cjenik je dostupan u aplikaciji VS DIVE TEAM APP)

 

Prednosti za VIP MEMBER članove:

- Tjedni sastanak članova u prostorijama kluba u slovenskom Bistrici (svake srijede u 20.00 sati)

- Prednosti u korištenju usluga u našoj bazi ronjenja u Hrvatskoj, otok Pag - Novalja,

- Pristup aplikaciji VS DIVE TEAM APP do određenog stupnja za VIP MEMBER osobe,

Informacije o novostima, događanja u klubu, na sastancima, putem e-pošte i / ili klubskoj  aplikaciji koju možete jednostavno preuzeti na svoj pametni telefon,

- Prednosti kod sudjelovanja u aktivnostima kluba, a pod povoljnijim uvjetima i cijenama,

- Min 20% popusta na ronilačke tečajeve i druge obuke provedene sa strane kluba,

- Popusti za osiguranje AQUA MED,

- Popusti za narudžbe magazina SCUBALife (pod uvjetom da je stjecanje istih u prostorijama kluba)

- popusti za iznajmljivanje opreme za ronjenje (cjenik je dostupan u aplikaciji VS DIVE TEAM APP)

- popusti za punjenje ronilačkih boca (cjenik je dostupan u aplikaciji VS DIVE TEAM APP)

- Min. 20% popusta na kupnju ronilačke opreme u VINTER SPORT-u,

- Min. 20% popusta na uslugu servisa ronilačke opreme u VINTER SPORT-u,

- Pomoć i savjeti za održavanje ronilačke opreme,

1 x besplatan godišnji pregled i ispitivanja ronilačke opreme,

- Popust na kupnju klubske odjeće VS DIVE TEAM (cjenik je dostupan u aplikaciji VS DIVE TEAM APP)

- Atraktivni popusti od naših sponzora i donatora (dostupno u aplikaciji VS DIVE TEAM APP)

- Druge pogodnosti koje se ažuriraju ...

 

Za dodatna pitanja u vezi članstva molimo posjetite nas na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Već smo vas uvjereni? Ako da, možete odmah pristupiti včlaniš odmah - z klikom na stranicu u našoj aplikaciji VS DIVE TEAM APP - NEW MEMBERSHIP.

Nakon popunjavanja obrasca i odobrenje od uprave kluba novome članu se dodjeljuje status simpatizera. Nakon plaćanja članarine status promjenimo u VIP MEMBER. Članarine može se platiti na žiro račun kluba. Iznos i vrsta članarine i podatci za plaćanje su dostupni u aplikaciji VS DIVE TEAM APP!

 

VS DIVE TEAM - kad ronjenje postaje užitak ...

If you are a lover of diving and diving related activites and also love a pleasent and nice company, than you are in the right place!

We invite you to join us and become a member of the diving club VS DIVE TEAM!

Members of the club are divided into two categories: SYMPATHISERS and VIP MEMBERS. A SYMPATHISER can be anyone, who wishes to benefit from the offers of the club and will comply with the legal acts of the club. Every SYMPATHISER can become a VIP MEMBER, if he pays the annual membership fee, which is determined by the administration team every year. With this categorie, a member in the club then acquires a lot of advantages compared to the minimal contribution fee. If the  VIP MEMBER does not pay the membership fee the next year, his status automatically changes to SYMPATHISER.

 

Club benefits for SYMPATHISERS:

- Weekly member meetings in the club premises in Slovenska Bistrica (every Wednesday at 20:00);

- Access to the VS DIVE TEAM APP application to a certain degree as a SYMPATHISER;

- Information about news, innovations, happenings at the club meetings via email and/or the club app, which you can install on your smart phone;

- Participation and cooperation involving club activities;

- Diving equipment rent (the price list is published on the VS DIVE TEAM APP);

- Air bottle fillings (the price list is published on the VS DIVE TEAM APP);

- Help and advice for diving equipment maintenance;

- Once a year free inspection and test of diving equipment;

- Purchase of club clothing VS DIVE TEAM (the price list is published on the VS DIVE TEAM APP).

 

Club benefits for VIP MEMBERS:

- Weekly member meetings in the club premises in Slovenska Bistrica (every Wednesday at 20:00);

- Benefits in our diving base in Croatian, island of Pag- Novalja;

- Access to the VS DIVE TEAM APP application to a certain degree as a VIP MEMBER;

- Information about news, innovations, happenings at the club meetings via email and/or the club app, which you can install on your smart phone;

- Benefits in participations and cooperations involving club activities and with lower prices;

- Min 20% discount on diving courses and other training conducted by the club;

- Discounts for the AQUA MED insurance;

- Discounts for orders of the SCUBAlife magazine (provided you acquire it in the club premises);

- Diving equipment rent (the price list is published on the VS DIVE TEAM APP);

- Air bottle fillings (the price list is published on the VS DIVE TEAM APP);

- Min 20 % discount on diving equipment purchase at VINTER SPORT;

- Min 20 % discount on the service of diving equipment at VINTER SPORT;

- Help and advice for diving equipment maintenance;

- Once a year free inspection and test of diving equipment;

- Purchase of club clothing VS DIVE TEAM (the price list is published on the VS DIVE TEAM APP);

- Discounts with our sponsors and donors (the list in published on the VS DIVE TEAM APP);

- And other benefits…

 

For any additional questions regarding membership please contact us at Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Have we convinced you yet? If yes, you can join us immediatly - by clicking or visiting our VS DIVE TEAM APP-NEW MEMBERSHIP.

After completing the form and following the club approval you are assigned the status of SYMPATHISER. After paying the membership fee the status will change to a VIP MEMBER. The membership fee can be settled an the bank account of the club. The exact amount and type of membership fee and other payment informations are available in the VS DIVE TEAM APP!

 

VS DIVE TEAM- when diving becomes a pleasure …