AQUA MED zavarovanje za potapljače / osuguranje za ronioce / diving accident insurance

Potapljanje je zanimiv šport razširjen po vsem svetu. Včasih pa pozabimo, da potapljanje (kot vsak šport) prinaša tudi tveganja. V primeru nesreče, so lahko stroški visoki in običajno jih je treba plačati iz lastnega žepa. Ni veliko ponudnikov zavarovanj, ki bodo krili stroške zdravljenja potapljaških nesreč (dekompresijske bolezni) v hiperbarični komori. Zdravljenje je lahko zelo drago in veliko potapljaških baz zahteva potrdilo, da ste zavarovani za primer potapljaške nesreče. V nekaterih državah, tudi v Španiji, na primer, potapljačem potapljanje ni dovoljeno brez dokazila o veljavnem zavarovanju. Če je potrebno zdravljenje v dekompresijski komori, lahko stroški hitro narastejo na tisoče ali v nekaterih primerih celo več deset tisoč evrov - in to ni nujno, da vključuje stroške bolnišničnega bivanja, nastanitve in prevoza. To je razlog, zakaj je pomembno imeti partnerja kot je AQUA MED na svoji strani, za urejanje stvari v nujnih primerih - od logistike do povračila stroškov.

In zakaj bi morali izbrati potapljaško kartico DIVE CARD od AQUA MED-a?

Zelo preprosto - zato, ker smo asistenca za pomoč, ki se osredotoča na vas!

UREDITE SI ZAVAROVANJE TAKOJ – PRIJAVNICA (klikni tukaj)

(opomba: če uporabite prijavnico na zgornji povezavi, omogočite tudi ugodnost našemu klubu, za kar se vam vnaprej zahvaljujemo! Za vas zavarovanje za to ni nič dražje !!!)

Ronjenje je uzbudljiv sport proširen oko svjeta. Ali ponekad zaboravljamo da ronjenje (kao i bilo koji sport) također donosi rizik. U slučaju nesreće, troškovi mogu biti visoki i obično moraju biti plaćeni iz svog džepa. Nema mnogo davatelja usluga osiguranja, koji će snositi troškove liječenja ronilačkih nezgoda (dekompresijske bolesti) u hiperbaričnoj komori. Liječenje može biti vrlo skupo i uvijek više ronilačkih baza zahtijeva dokaz da ste osigurani u slučaju ronilačke nesreće. U nekim zemljama, uključujući Španjolsku, na primjer, ronilacu ronjenje nije dopušteno bez dokaza o osiguranju. Ako je potrebno liječenje u hiperbaričnoji komori, troškovi mogu brzo rasti na tisuće ili čak u nekim slučajevima i nekoliko desetaka tisuća eura - i to možda ne uključuje troškove bolničkog liječenja, smještaja i prevoza. To je razlog zašto je važno imati partnera kao što je AQUA MED na svojoj strani kako bi se regulirale stvari u hitnim slučajevima - od logistike do naknade troškova.

A zašto biste trebali odabrati ronjenje kartice DIVE CARD iz AQUA MED-a?

Vrlo jednostavno - zato što smo osiguranje koju se fokusira na vas!

NAPRAVITE SVOJE OSIGURANJE ODMAH – OBRAZAC ZA PRIJAVU (kliknite ovdje)

(Napomena: ako koristite prijavni obrazac na gornjem linku, omogućit čete korist i za naš klub, za što smo vam zahvalni unaprijed! Za vas osiguranje zato nije ništa skupljije !!!)

Diving is a fascinating sport with fans all over the world. But sometimes they forget that diving (like any sport) also carries risks. In case of an accident, expenses can mount quickly, and usually have to be paid out of their own pocket. There are not many nsurance providers who will meet the costs of treating diving accidents (decompression illnesses) in a hyperbaric chamber. The treatment can be very expensive and many diving bases require evidence of the fact that you are covered in case of a claim, together with a corresponding statement confirming the direct billing facility. In some countries, including Spain for example, divers are not allowed in the water without proof of valid insurance. If treatment in a decompression chamber is required, the cost can quickly run into the thousands or in some cases even tens of thousands of euros – and that doesn’t necessarily include charges for a hospital stay, accommodation and transportation.
That’s why it’s important to have a partner like aqua med on your side, to handle things in case of emergency – from logistics to assumption of costs.

And why should you choose the dive card from aqua med?

Very simple – because we are the assistance service that focuses on you!

ORGANIZE YOUR INSURANCE IMMEDIATELY - APPLICATION FORM (click here)

(Note: if you use the application form at the link above, you also enable that our club gets benefit, for which we thank you in advance! We guarantee this is nothing more expensive for you!!!)

VI SE POTAPLJATE. MI SKRBIMO ZA VAS...   VI RONITE. MI BRINEMO ZA VAS...  YOU DIVE. WE CARE...