Tečaji in izobraževanja / ronilački tečajevi i edukacije / diving courses and other educations

V potapljaškem klubu VS DIVE TEAM s svojimi inštruktorji potapljanja in dive mastri izvajamo začetne in nadaljevalne potapljaške tečaje ter tečaje potapljaških specialnosti. Glavni cilj pri izvajanju tečajev potapljanja je varno potapljanje s čimer potapljanje tudi postane užitek. Teoretične dele tečajev izvajamo v naših klubskih prostorih v Slovenski Bistrici, kjer imamo dobro opremljeno lastno učilnico za do 20 slušateljev ali v naši prostorih v Novalji. Praktični del izvajamo v bazenih (po dogovoru s skupino v željenem kraju) in/ali na morju v naši lastni potapljaški bazi na otoku Pagu v Novalji (plaža Babe). Tečaje izvajamo po standardih svetovno priznanih potapljaških asociacij PSS – Professional Scuba Schools in DAN – Divers Alert Network.

Z zunanjimi sodelavci izvajamo tudi tečaje za voditelja čolna, tečaj VHF GMDSS, šola motorne plovbe, jadranje in druga izobraževanja.

Razpisani tečaji so razvidni v naši aplikaciji VS DIVE TEAM APP. Informativne prijave zbiramo skozi vse leto in nato kandidate obveščamo o dogovorjenih terminih in urnikih - možni dogovori za individualne tečaje za posameznike kakor tudi za skupine).

Kratek opis tečajev sledi spodaj, za ostale informacije pa nas kontaktirajte na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. oz. 00386-41-793-984 (Martin VINTER) ali 00386-41-834-979 (Boris PUČKO).

U ronilačkom klubu VS DIVE TEAM sa svojima instruktorima ronjenja i dive masteri izvodimo početne i napredne tečajeve ronjenja i ronilačke specialnosti. Glavni cilj u provedbi tečajeva ronjenja je sigurno ronjenje tako ronjenje i postaje zadovoljstvo. Teorijski dijelovi programa se odvijaju u našim prostorijama kluba u Slovenskoj Bistrici, gdje posjedujemo dobro opremljeno učionicu za 20 učenika ili u našim prostorijama u Novalji. Praktični dio provodi se u bazenu (u dogovoru s grupom u željenom mjestu) i / ili na moru u naši ronilački bazi na otoku Pagu u Novalji (Plaža Babe). Tečajevi se provode u skladu sa standardima svjetsko poznatih ronilačkih asociacija PSS - Professional Scuba Schools i DAN - Divers Alert Network.

Sa vanjskim suradnicima izvodimo i tečajeve za voditelja brodice, VHF GMDSS , škola motorne plovidbe, jedrenje i druge edukacije.

Najava tečajeva objavljena je u našoj aplikaciji VS DIVE TEAM APP. Informativne prijave se prikupljaju tijekom cijele godine, i tako se  i kandidate izvjesti o dogovorenim terminima i rasporedu - moguća rješenja za individualne tečajeve za pojedince, kao i grupe).

Kratak opis tečajeva slijedi u nastavku, za daljnje informacije obratite nam se na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ili telefon 00386-41-793-984 (Martin VINTER) , 00386-41-834-979 (Boris PUČKO).

In the diving club VS DIVE TEAM we perform beginner and advance diving courses alongside specialty diving courses with our diving instructors and dive masters. The main objective in implementing courses of diving is safe diving and also insuring that diving becomes a pleasure. The theoretical parts of the courses are carried out in our club premises in Slovenska Bistrica, where we own a well-equipped classroom for about 20 students or in our premises in Novalja. The practical parts are carried out in pools (in agreement with the group in desired locality) and/or at sea in our own diving base on the island of Pag in Novalja (Beach Babe). The courses are conducted according to the standards of world-renowned diving associations PSS - Professional Scuba Schools and DAN - Divers Alert Network.

With the help of external collaborators we conduct courses for boat, VHF GMDSS course, motor sailing, windsurfing and other training.

Ongoing courses can be viewed on our application VS DIVE TEAM APP. Information requests are collected throughout the year and we then inform candidates on the agreed terms and schedule - possible arrangements for individual courses for individuals as well as groups).

Short description of curses follows below, for additional information you can contact us on Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. respectively. 00386-41-793-984 (Martin VINTER) or 00386-41-834-979 (Boris PUCKO).

 

KRATEK OPIS TEČAJEV    KRATAK OPIS TEČAJA    SHORT DESCRIPTION OF THE COURSES:


 

SCUBA EXPERIENCE:

SLO: Predstavitveni potop pod direktnim nadzorom inštruktorja, min. starost 12 let, max. globina 12 metrov (teorija + voden potop z inštruktorjem)

HR: Prezentacijski zaron pod direktnim nadzorom instruktora, min.godina 12, max. dubina 12 m (teorija + vodeno ronjenje sa instruktorom)

ENG:Discovery dive under direct supervisionmin. 12 years old, max. depth 12 m (theory + guided dive by instructor)


SCUBA DIVER:

SLO: Po uspešno zaključenem tečaju se lahko potapljate pod neposrednim nadzorom inštruktorja ali dive masterja do maksimalne globine 12m. min. starost 12 let, (teorija + 2x voden potop z inštruktorjem, z izdajo izkaznice)

HR: Nakon uspješno završenog tečaja možete zaroniti pod neposrednim nadzorom instruktora ili dive mastera do maksimalne dubine od 12m , min. 12 godina (teorija + 2x vodeno ronjenje sa instruktorom + izkaznica)

ENG:After successfully completing this course you can dive under the direct supervision of an instructor or dive master to a maximum depth of 12m, min. 12 years old, (theory+guided dive by instructor + card)


OPEN WATER DIVER - OWD:

SLO: Po uspešno zaključenem tečaju se lahko potapljate do globine 18 metrov, min. starost 15 let, (OWD JUNIOR min. 12 let in do globine 12 metrov), (teorija+potopi+ izdaja diplome in izkaznice)

HR: Nakon uspješno završenog tečaja možete zaroniti do maksimalne dubine od 18m, min godina 15 (OWD JUNIOR min.12 godina do dubine 12 metara), (teorija+ronjenje+diploma i izkaznica)

ENG: After successfully completing this course you can dive to a maximum depth of 18m, min. 15 years old (OWD JUNIOR min 12 years to a maximum depth of 12 years), (theory, all necessary dives + certificate + card)


REFRESHING SCUBA SKILLS:

SLO: Obnovitev teorije in 1x potop iz obale

HR: Obnova teorije i 1x ronjenje iz obale

ENG: Renew theory and 1x shore dive


ADVANCED OPEN WATER DIVER - AOWD:

SLO: Po uspešno zaključenem tečaju se lahko potapljate do globine 30 metrov,  (teorija+potopi+ izdaja diplome in izkaznice)

HR: Nakon uspješno završenog tečaja možete zaroniti do maksimalne dubine 30m, (teorija+ronjenje+diploma i izkaznica)

ENG: After successfully completing this course you can dive to a maximum depth of 30m, (theory, all necessary dives + certificate + card)


RESCUE DIVER :

SLO: Je tečaj, kjer se naučimo samoreševanja, pomoči sopotapljaču in reševanja  (teorija + potrebni potopi z obale + diploma in izkaznica)

HR:To je tečaj gdje se naučite samo spašavanja i spašavanja ronioca (teorija + potrebno ronjenje sa obale + diploma i izkaznica)

ENG: It is a course where you learn  how to self-rescue and how rescue another diver (theory+ necessary dives from shore + certificate + card)


DEEP DIVER:

SLO: Po uspešno zaključenem tečaju se lahko potapljate do globine 40 metrov,  (teorija+potopi+ izdaja diplome in izkaznice)

HR: Nakon uspješno završenog tečaja možete zaroniti do maksimalne dubine 40m, (teorija+ronjenje+diploma i izkaznica)

ENG: After successfully completing this course you can dive to a maximum depth of 40m, (theory, all necessary dives + certificate + card)


DIVE MASTER:

SLO: Je prva profesionalna stopnja v potapljanju, kjer se naučimo vodenja in organizacije v potapljanju, nudenje pomoči inštruktorju pri tečajih,...

HR: Je prvi profesionalni stupanj u ronjenju, gdje se naučimo vođenja i organizacije ronjenja, pomoči instruktoru kod tečaja,...

ENG: Is the fist professional step in diving, where we learn the management and organization of diving, helping an instructor in courses,...


SPECIALTY DIVER:

SLO: izvajamo tudi tečaje potapljaških specialnosti NIGHT DIVING, DRY SUIT, NITROX DIVING, SEARCH AND SALVAGE, LIMITED VISIBILITY, UW ECOLOGY, DRIFT DIVING, EQUIPMENT SPECIALIST,...

HR:također radimo tečaje ronilačkih specialnosti NIGHT DIVING, DRY SUIT, NITROX DIVING, SEARCH AND SALVAGE, LIMITED VISIBILITY, UW ECOLOGY, DRIFT DIVING, EQUIPMENT SPECIALIST,...

ENG: we also perform specialty diving courses NIGHT DIVING, DRY SUIT, NITROX DIVING, SEARCH AND SALVAGE, LIMITED VISIBILITY, UW ECOLOGY, DRIFT DIVING, EQUIPMENT SPECIALIST,...

 


DAN OXYGEN PROVIDER - OFA:

SLO: Je tečaj prve pomoči s kisikom pri potapljaških nesrečah,

HR: je tečaj za prvu pomoć s kisikom kod ronilačkih nesreća,

ENG: It is a course for first-aid with oxygen in diving accidents,